Ô! Nô-En Lại Về

Sáng tác: Hồng Phước
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1149
1. Ô! Nô-en lại về để nụ cười nở trên môi thật tươi
Không phân chia màu da, giọng ca tiếng nói khắp trên hành tinh
2. Bóng tối đã lùi đi nhường lại ánh sáng cho Vua Giê-xu
Khắp thế giới mừng vui, Ngài lau nước mắt những ai sầu đau
Điệp Khúc:
Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình
Vì Giê-xu đến cứu anh và tôi
Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình
Vì Giê-xu đến cứu tôi với bạn
Nô-en vui tươi, Nô-en vui tươi
Và một năm mới phước hạnh bình an
Nô-en vui tươi, Nô-en vui tươi
Và một năm mới phước hạnh bình an