Giê-xu Chọn Tôi

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 4164
Em
Câu 1
Chúa đã chọn [Em7]tôi từ khi [A7]tôi còn là [D9]hài nhi thôi.
Chúa đã gọi [Em]tôi và [A7]khiến đời tôi nên mới[D].
[D7]Ngài ban cho [G]tôi ơn rao Tin [A7]Mừng
Tình [F#m7]yêu Ngài ban tặng
[B7]Tại nơi [Em]Gô-gô-tha chịu [A7]hy sinh cho người [D9]tin Cứu Chúa.
[D7]Ngợi khen tình [G]yêu của Chúa muôn đời.
[A7]Vì [F#m]yêu Ngài cứu tôi [B7]
Và mong [Em7]sao đời tôi la [A7]chứng nhân cho Giê-xu[D].

Câu 2
Cứu Chúa Giê- [Em7]xu, Ngài [A7]ở trong tâm hồn [D9]con mãi mãi.
Chính Giê-xu [Em]thôi, ngoài [A7]Giê-xu không ai khác[D].
[D7]Và con luôn [G]tâm giao với Giê-xu [A7]cùng [F#m7]lắng nghe Chúa khuyên,
[B7]dùng lời [E]nói nâng đỡ cho [A7]những ai đang mệt [D9]nhọc lo âu. [D7]Lòng con mong [G]ước dẫn dắt bao nguời
[A7]Về với Vua Giê-xu [B7]để chiêm [Em7]ngưỡng tha [A7]thứ trong ơn đời đời[D].

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Phương Lý U

Chưa rõ U

Tìm chúng tôi trên facebook