Đứng Vững Trong Chúa

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 877
Cm
Nào cùng [Cm]nhau [C]bước [Cm]đi từng ngày vì Cha [Cm]dẫn dắt [C]dắt bởi [Cm]tay đại quyền.
Vinh quang [Abmaj7]Cha oai nghi [Gm7]chiếu [Fm7]sáng [Gm7]soi [Abmaj7]cuộc [Bb]đời [Cm]ta.
[C]Bài ca [Cm]chúc [C]tán kính dâng [Cm]Cha đại quyền.
Đời ta [Abmaj7]mãi mãi [Ab]hiến dâng [Abmaj7]thuộc về Ngài.
[G]Tin [Fm7]Cha luôn luôn đi [Bb]trước, [Bb]ta [Bb]không hề [Cm]lo.
Ngài bên [Cm]ta [C]ở với [Cm]ta đời đời và thêm [Cm]sức [C]mới bước [Cm]đi cùng Ngài.
Cha luôn [Abmaj7]luôn yêu thương, [Gm7]ban [Fm7]phước [Gm7]cho [Abmaj7]ai [Bb]tận [Cm]trung.
[C]Lời Chúa [Cm]phán [C]hứa đến muôn thu còn hoài.
Bền vững [Abmaj7]mãi mãi [Ab]ấy danh [Abmaj7]Cha đại quyền.
[G]Tôn vinh ca khen chúc [Bb]tán [Bb][Bb]quy phục [Cm]Cha.
ĐK:
Cha luôn [Ab]ban ơn, yêu thương, dẫn dắt [Eb]đêm ngày.
Cùng [Ab]nhau ta luôn tiến bước [Eb]theo Ngài.
Vì [Abmaj7]không ai ngăn [Gm7]ta [Fm7]đứng [Gm7]vững [Amaj7]trong [Bb]Ngài [Cm]luôn. [C]Cha luôn…..