Con Tin Cha

Sáng tác: Thiên Hân
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1878
D
[D]Con tin [A/C#]Cha luôn biết điều [Bm]con cần [Bsus4],
Và Cha [Em]luôn chu [Em7/B]cấp mọi sự cho [A] con.
Lòng [A/C#]con [D]tin [A/C#]Cha ban điều tốt [Bm7]nhất cho [F#m]con
Để [F#m7]giúp [Em]con từng ngày [A]trở nên [A7/C#]giống như [D]Ngài.

[D]Con tin [A/C#]Cha luôn biết điều [Bm]con cần [Bsus4],
Và Cha [Em]luôn chu [Em7/B]cấp mọi sự cho [A] con.
Lòng [A/C#]con [D]tin [A/C#]Cha ban điều tốt [Bm7]nhất cho [F#m]con
Để [F#m7]giúp [Em]con từng ngày [A]trở nên [A7/C#]giống như [D]Ngài.

[Bb]Dù cuộc đời này [F]có nhiều điều con không [C]hiểu,
Thì lòng [Bb]con hằng tin Giê-[F]xu luôn ở bên [G]con mãi [A]mãi.

[D]Con tin [A/C#]Cha luôn biết điều [Bm]con cần [Bsus4],
Và Cha [Em]luôn chu [Em7/B]cấp mọi sự cho [A] con.
Lòng [A/C#]con [D]tin [A/C#]Cha ban điều tốt [Bm7]nhất cho [F#m]con
Để [F#m7]giúp [Em]con từng ngày [A]trở nên [A7/C#]giống như [D]Ngài.

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Chưa rõ U

Tìm chúng tôi trên facebook