Chúa Đã Đến Bên Con

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 1420
D
1. Ngài [B]là vị [Am]Vua đời [B]đời [C2].
[B] [Am] Ngài [B]mặc hào [Am]quang rạng [B]ngời [C2].
[B] [Am] Hạ [Em7]mình Ngài [Dsus4]hy sinh thay cho[C] con và [Em7]Ngài phục [Dsus4]sinh ban ơn cho [C]con mãi[D].
Nguyện dâng[G] lên [D] lời ngợi khen [Am]chúc [B]tôn [C]Ngài.
[Dsus4]Dâng lên[G] [D] trọn lòng con [Am]biết [B]ơn [C]Ngài.
[Dsus4]Dâng lên[G] [D] cuộc đời con [Am]sống [B]cho [C]Ngài.
Vì [D]Chúa yêu[G] thương [D]con rất [C]nhiều. [G] Ngài hạ mình [D] mang đau thương,[B] cho con đây [C] đên với Chúa.
[D] Chúa đã đến bên con [D]rồi,Ngài ngự trong [Am]trái [B]tim [C]này[D].
Nguyện dâng lên[A] [E] lời ngợi khen [Bm]chúc [C#]tôn [D]Ngài.
[Esus4]Dâng lên[A] [E] trọn lòng con [Bm]biết [C#]ơn [D]Ngài.
[Esus4]Dâng lên[A] [E] cuộc đời con [Bm]sống [C#]cho [D]Ngài.
[Esus4]Vì Chúa yêu[A] thương [E]con rất [D]nhiều[E]. 2. Ngài [B]hằng ngự [Am]trong lòng [B]này [C2],[B] [Am] từ [B]giờ thuộc [Am]riêng về [B]Ngài [C2].
[B] [Am] Ngài [Em7]làm lòng [Dsus4]con tin yêu Cứu[C] Chúa Giê [Em7]xu là [Dsus4]danh trên muôn danh [C]tôn kính[D].
Nguyện dâng[G] lên [D] lời ngợi khen [Am]chúc [B]tôn [C]Ngài.
[Dsus4]Dâng lên[G] [D] cuộc đời con [Am]sống [B]cho [C]Ngài.
Vì [D]Chúa yêu[G] thương [D]con rất [C]nhiều. [G] Ngài hạ mình [D] mang đau thương,[B] cho con đây [C] đên với Chúa.
[D] Chúa đã đến bên con [D]rồi,Ngài ngự trong [Am]trái [B]tim [C]này[D] [Esus4].
Nguyện dâng lên[A] [E] lời ngợi khen [Bm]chúc [C#]tôn [D]Ngài.
[Esus4]Dâng lên[A] [E] trọn lòng con [Bm]biết [C#]ơn [D]Ngài.
[Esus4]Dâng lên[A] [E] cuộc đời con [Bm]sống [C#]cho [D]Ngài.
[Esus4]Vì Chúa yêu[A] thương [E]con rất [D]nhiều[D]. 3. Tình [B]Ngài dành [Am]cho cuộc [B]đời [C2] [B] [Am] cao [B]sâu,tươi [Am]mới luôn [B]luôn [C2].
[B] [Am] Lòng [Am7]này đợi [Dsus4]trông tương lai vinh[C] quang là [Em7]ngày Ngài [Dsus4]quang lâm trong muôn [C]vinh [D]hiển.