Cảm Tạ Chúa

Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 4947
C
[C]Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa[Em].
[Dm]Con xin dâng lên Chúa tiếng hát [Gsus4]khen[G].
[C] Ha-lê-lu-gia! Khen ngợi Chúa[Em].
[Dm]Tung hô danh tôn quý đến muôn [C]muôn [G]đời.
Lòng ngợi [Am]khen Cha yêu thương suốt mãi [Em7]trong đời,
tình [F]yêu của Chúa mãi không [C]vơi.
Cho [D]dù tận lòng này bao gian dối [G]cho [E]dù cuộc đời này bao thay đổi[Am].
Giê-[F]xu,Ngài vẫn yêu[G]. Ô![E]Tình yêu thương
[Am]thương bởi huyết của Chúa đã cứu [Em7]tôi nay,
lòng [F]tôi tôn cao danh Giê-[C[xu.
Xin [D]nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa,
[G]môi [E]miêng này nguyện truyền rao danh Chúa[Am].
Nguyện [F]hát lời chúc [G]tôn Cha kính yêu[C].