Ca Ngợi Chiên Con

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 7436
Ab
1.[Ab]Muôn câu ca tôn vinh Giê-xu [Ab]là Cứu Chúa,
Đấng [Ab]giàu lòng yêu [G]thương cứu chúng [FM]sinh.
[Eb]Trên thập tự [Db]nơi Gô-gô-tha Chúa đổ [Bbm7]huyết,
chịu chết đau [Eb]thương cho [Eb]thế [Ab]nhân.
[Eb] Chúa ôi ơn [Ab]Ngài cao sâu thay không lời [Ab]tà xiết.
Kính dâng lên [Ab]Ngài lời tôn [G]vinh cám ơn [Fm]Ngài.
[Eb]Với tất cả tấm [Db]lòng hèn mọn thay,
sức [C]lực đời thanh xuân, nguyện [Bbm7]luôn cứ mãi xướng ca. [Eb] [Eb] [Eb] [Eb]Ha-lê-[Ab]lu-gia! Ha-lê-[C]lu-gia!
Ca ngợi [Db]Chiên Con, Vua quyền [Fm]năng.
[Eb] Ha-lê-[Ab]lu-gia! Ha-lê-[C]lu-gia!
Nhờ dòng [Db]huyết báu Chúa [Eb] Giê-xu [Eb] cứu chuộc [Ab]con.
Khắp mọi [C]dân ca ngợi [Db]Chiên Con đã giáng [Ebsus4]thế,
[Eb] đem nguồn [Ab]an vui, nguồn hạnh [C]phước mới,
cả thế [Db]giới tung hô danh [Ebsus4]Chúa [Eb]Trời Chí [Ab]Cao.

​2. [Ab]Do ơn thiêng Cha ban con được [Ab]đổi mới,
được [Ab]sạch tội bởi [G]dòng huyết Giê-[Fm]Xu
[Fm]khiến tâm hồn [Db]con thánh khiết chứa chan hạnh [Bbm7]phúc,
cung kính dâng [Eb]Cha bao [Eb]ước [Ab]mơ.
[Eb]Thánh Linh tuôn [Ab]tràn trong tâm con như ngọn [Ab]lửa đốt cháy,
tẩy thanh tâm [Ab]hồn làm con [G]nên giống như [Fm]Ngài.
[Eb]Khắp thế giới sẽ [Db]hòa lòng tôn cao,
danh [C]Giê-xu yêu thương là [Bbm7]Chúa khắp trên muôn loài.
[Eb] [Eb] [Eb] [Eb]Ha-lê-[Ab]lu-gia! Ha-lê-[C]lu-gia!
Ca ngợi [Db]Chiên Con, Vua quyền [Fm]năng.
[E] Muôn nước sẽ tụng [Eb]ca [Gb]Ngài

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Chưa rõ U

Kinh Kha U

Tìm chúng tôi trên facebook