Anh Và Tôi

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1740
C
[C]Anh và tôi, [F]anh và tôi,
Chúa Giê-[C]xu vui chết [D7]thay cho anh và [G]tôi
[C]Anh và tôi, [F]anh và tôi,
Chúa Giê-[C]xu vui chết [G7]thay cho anh với [C]tôi